hit counter
Instruktioner för att fästa din väggdekal


Instruktioner för att fästa din väggdekal

1. Rengör det avsedda utrymmet på din vägg noggrant med en trasa.
Väggen måste vara fri från damm och helt torr!

Stacks Image 188

2. Håll upp väggdekalen som den levererades på mot väggen och rikta in den med hjälp av ett vattenpass.
Markera hörnen på väggen med en blyertspenna. Om väggdekalen består av flera delar, markera hörnen för alla delar först.

3. Lägg väggdekalen med appliceringstejpen uppåt på ett bord, så att bärpappret ligger nedåt. Gnid motivet eller texten noggrant med en rakel. Ett plastkort eller en platt isskrapa duger lika bra.

4. Vänd på väggdekalen.

5. Lyft bärpappret från appliceringstejpen i ena hörnet och vik ner det innan du kommer till dekalen. Lossa pappret långsamt och försiktigt, samtidigt som du trycker pappret nedåt (du drar alltså vecket framåt längs dekalen). Det är bra om någon hjälper till att hålla fast appliceringstejpen mot bordet. Om delar av väggdekalen skulle lossna från appliceringstejpen, tryck fast dem igen med fingret genom pappret för att återigen fixera väggdekalen på appliceringstejpen.

Stacks Image 258

6. Rikta in appliceringstejpen med texten/motivet enligt markeringarna på väggen. Om väggdekalen är stor måste någon annan hjälpa till.

Stacks Image 300

7. Fäst appliceringstejpen på väggen från ovan och nedåt. Använd en rakel för att gnida fast texten/motivet genom folien. Om väggdekalen består av flera delar, fäst alla delar på väggen först.

8. Dra försiktigt bort appliceringstejpen med samma teknik som med bärpappret i punkt 5.
Väggdekalen stannar kvar på väggen.
Om delar av väggdekalen skulle lossna från väggen, tryck fast dem igen med fingret genom folien för att återigen fixera väggdekalen på väggen.

Stacks Image 13531

9. Ta bort markeringarna från väggen

Titta gärna på vår videoinstruktion på:
Stacks Image 384


© 2005-2016 Günter Borgemeister AGB/Impressum