hit counter
Väggdekaler Väggdekaler för dörrarVäggdekaler för dörrarDörrar är också en yta som är väl lämpad för väggdekaler.
Precis som med väggar går det lätt att ta bort dekalen från dörren vid behov.


Ingenting glömt?
kr 220,00
Ingenting glömt?
Färg
Textfärg
Fjäril med namn
kr 335,00
Fjäril med namn
Färg fjäril
Fjärg Namn
Önskat namn
Storlek
Stor Symbol för toaletten
kr 460,00
Stor Symbol för toaletten
Färg man
Färg kvinna
Dörr prydnad 1
kr 480,00
Dörr prydnad 1
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 2
kr 360,00
Dörr prydnad 2
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 3
kr 245,00
Dörr prydnad 3
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 4
kr 265,00
Dörr prydnad 4
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 5
kr 370,00
Dörr prydnad 5
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 6
kr 330,00
Dörr prydnad 6
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 7
kr 450,00
Dörr prydnad 7
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 8
kr 340,00
Dörr prydnad 8
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 9
kr 340,00
Dörr prydnad 9
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 10
kr 265,00
Dörr prydnad 10
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 11
kr 265,00
Dörr prydnad 11
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 12
kr 265,00
Dörr prydnad 12
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 13
kr 265,00
Dörr prydnad 13
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 14
kr 265,00
Dörr prydnad 14
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad 15
kr 265,00
Dörr prydnad 15
Färg
Längd x höjd i cm
Dörr prydnad två katter
kr 460,00
Dörr prydnad två katter
Färg
Längd x höjd i cm

paypalbadge-SE


Man kan betala sin beställning direkt via PayPal.
Vi levererar kostnadsfritt.

Väggdekaler fäster på alla torra och dammfria ytor. Kontrollera dock om väggen är lämplig att sätta upp en väggdekal på innan du gör beställningen. Väggdekaler fäster inte på vissa silikonhaltiga (latex-) färger. Putsväggar lämpar sig bara när ytan inte är alltför grov eller om den är bestruken med emulsionsfärg. Huvudsakligen gäller: Om en tejpbit fäster, fäster också väggdekal. De färger du ser på din bildskärm kan avvika från väggdekal-färgerna. Om du är osäker bör du beställa ett prov.
Vi vill upplysa om att våra väggdekaler inte är handelsvaror utan görs i ordning speciellt för varje enskild kund enligt dennes specifikationer och önskningar avseende form, färg och storlek. Av denna anledning föreligger ingen normal upphävningsrätt för distansbeställningar avseende våra väggdekaler.