hit counter
Väggdekaler Engelska ordEngelska ordCitat, djupsinniga, mindre djupsinniga, humoristiska, förvånansvärda. För alla er som älskar att tala engelska.
För många människor låter citaten helt enkelt bättre på engelska. Kanske hittar du din drömdekal under denna rubrik!

Wise men talk because they have something to say; ...
kr 310,00
Wise men talk because they have something to say; ...
Färg
Storlek
Life is short - eat dessert first!
kr 220,00
Life is short - eat dessert first!
Färg
Storlek
Live without pretending ...
kr 270,00
Live without pretending ...
Live without pretending love without depending listen without defending speak without offending
Färg
Storlek
Heaven is a place on earth ... with You
kr 280,00
Heaven is a place on earth ... with You
Färg Heaven
Textfärg
Storlek
In this house we are real...
kr 250,00
In this house we are real...
Färg
Storlek
In this house we do real...
kr 250,00
In this house we do real...
Färg
Storlek
Life is short
kr 390,00
Life is short
Textfärg
Accentfärg
Storlek
Life is short 2
kr 250,00
Life is short 2
Färg
Storlek
I´m selfish ...
kr 270,00
I´m selfish ...
I´m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can´t handle me at my worst, then you sure as hell don´t deserve me at my best. Marilyn Monroe
Färg
Storlek
"Vegetarian" is an old indian word for bad hunter
kr 270,00
"Vegetarian" is an old indian word for bad hunter
Färg
Storlek
Dance like nobody´s watching ...
kr 220,00
Dance like nobody´s watching ...
Färg
Storlek
A year from now ...
kr 220,00
A year from now ...
Färg
Storlek
Here is the deepest secret
kr 310,00
Here is the deepest secret
Textfärg
Accentfärg
Storlek
have hope ....
kr 250,00
have hope ....
Färg
Storlek
I loved you yesterday ...
kr 270,00
I loved you yesterday ...
I loved you yesterday, I love you still, I always have ... I always will.
Färg
Storlek
I want to be everything you didn´t know you were looking for
kr 270,00
I want to be everything you didn´t know you were looking for
Färg
Storlek
The trick is to keep breathing
kr 250,00
The trick is to keep breathing
Färg
Storlek
Minds are like parachutes ...
kr 220,00
Minds are like parachutes ...
Färg
Storlek
A ship is safe in harbor
kr 270,00
A ship is safe in harbor
Färg
Storlek
Don´t let someone become a priority ...
kr 220,00
Don´t let someone become a priority ...
Färg
Storlek
You live once so think twice
kr 270,00
You live once so think twice
Färg
Storlek
Consider how hard it is to change yourself and you´ll understand what little chance you have in trying to change others.
kr 280,00
Consider how hard it is to change yourself and you´ll understand what little chance you have in trying to change others.
Färg
Storlek
Experience is the name every one gives to their mistakes.
kr 220,00
Experience is the name every one gives to their mistakes.
Färg
Storlek
Unless your name is Google stop acting as if you know everything!
kr 260,00
Unless your name is Google stop acting as if you know everything!
Färg
Storlek
Every new day is agother chance to change your life.
kr 270,00
Every new day is agother chance to change your life.
Färg
Storlek
To be old and wise you must first have to be young and stupid
kr 270,00
To be old and wise you must first have to be young and stupid
Färg
Storlek
If You want to be trusted, be honest. If you want to be honest, be true. If you want to be true, be yourself.
kr 250,00
If You want to be trusted, be honest. If you want to be honest, be true. If you want to be true, be yourself.
Färg
Storlek
When someone says „You´ve changed“ it simply means you´ve stopped living your life their way.
kr 280,00
When someone says „You´ve changed“ it simply means you´ve stopped living your life their way.
Färg
Storlek
Everything happens for a reason. Except for things you fuck up by yourself.
kr 280,00
Everything happens for a reason. Except for things you fuck up by yourself.
Färg
Storlek
The two most important days in your life are the day you are born ... and the day you find out why.
kr 280,00
The two most important days in your life are the day you are born ... and the day you find out why.
Färg
Storlek
I have a life outside of facebook
kr 280,00
I have a life outside of facebook
Färg
Storlek
I am nobody
kr 250,00
I am nobody
Färg
Storlek
Just remember
kr 250,00
Just remember
Färg
Storlek
Here´s to the crazy ones
kr 320,00
Here´s to the crazy ones
Here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.

The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.
They’re not fond of rules.
And they have no respect for the status quo.
You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them.
About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.
They push the human race forward.
And while some may see them as the crazy ones,
We see genius.
Because the people who are crazy enough to think
they can change the world,
Are the ones who do.
Steve Jobs
Färg
Storlek
What a wonderful thought it is
kr 230,00
What a wonderful thought it is
Färg
Storlek
If you are going to doubt
kr 240,00
If you are going to doubt
Färg
Storlek
If you are going through hell
kr 240,00
If you are going through hell
Färg
Storlek
Life isn´t about finding yourself.
kr 240,00
Life isn´t about finding yourself.
Färg
Storlek
Be yourself
kr 280,00
Be yourself
Färg
Storlek
Don´t let small minds ...
kr 250,00
Don´t let small minds ...
Färg
Storlek
Everybody is a genius.
kr 270,00
Everybody is a genius.
Färg
Storlek
Judging a person ...
kr 250,00
Judging a person ...
Färg
Storlek
I always wondered ...
kr 280,00
I always wondered ...
Färg
Storlek
If you´re dreams don´t scare you, they are not big enough.
kr 250,00
If you´re dreams don´t scare you, they are not big enough.
Färg
Storlek
You wanna know ...
kr 280,00
You wanna know ...
Färg
Storlek
I´d like mornings better ...
kr 280,00
I´d like mornings better ...
Färg
Storlek
There´s no place like here
kr 240,00
There´s no place like here
Textfärg
Färg pil
Storlek
I hate housework ...
kr 250,00
I hate housework ...
Färg
Storlek
Courage is what it takes to ....
kr 250,00
Courage is what it takes to ....
Färg
Storlek
I know I´m good for something ...
kr 260,00
I know I´m good for something ...
Färg
Storlek
Whenever you feel like a genius ...
kr 220,00
Whenever you feel like a genius ...
Färg
Storlek
Unless it is ...
kr 250,00
Unless it is ...
Färg
Storlek
I have seen the truth ...
kr 220,00
I have seen the truth ...
Färg
Storlek
Excuse the mess
kr 270,00
Excuse the mess
Färg
Storlek
You only live once ...
kr 230,00
You only live once ...
Färg
Storlek
Live with no excuses
kr 280,00
Live with no excuses
Färg
Accentfärg
Storlek
p.s.: I love you
kr 280,00
p.s.: I love you
Textfärg
Farbe Hjärta
Storlek
Destiny is for losers ...
kr 260,00
Destiny is for losers ...
Färg
Storlek

paypalbadge-SE


Man kan betala sin beställning direkt via PayPal.
Vi levererar kostnadsfritt.

Väggdekaler fäster på alla torra och dammfria ytor. Kontrollera dock om väggen är lämplig att sätta upp en väggdekal på innan du gör beställningen. Väggdekaler fäster inte på vissa silikonhaltiga (latex-) färger. Putsväggar lämpar sig bara när ytan inte är alltför grov eller om den är bestruken med emulsionsfärg. Huvudsakligen gäller: Om en tejpbit fäster, fäster också väggdekal. De färger du ser på din bildskärm kan avvika från väggdekal-färgerna. Om du är osäker bör du beställa ett prov.
Vi vill upplysa om att våra väggdekaler inte är handelsvaror utan görs i ordning speciellt för varje enskild kund enligt dennes specifikationer och önskningar avseende form, färg och storlek. Av denna anledning föreligger ingen normal upphävningsrätt för distansbeställningar avseende våra väggdekaler.