hit counter
Väggdekaler Arabiska motiv



Arabiska motiv



Islamitisk kalligrafi är den aspekt av den islamitiska konsten som utvecklats ur den arabiska skrivkonsten i kombination med islam. På grund av förbudet mot avbildningar i islam är detta den traditionella bildkonsten i den islamitiska världen.
Vi tycker att dessa kalligrafier är otroligt vackra - som väggdekal utgör de intressanta inslag i din bomiljö.

Kalligrafiska ornament 1
kr 265,00
Kalligrafiska ornament 1
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 2
kr 285,00
Kalligrafiska ornament 2
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 3
kr 285,00
Kalligrafiska ornament 3
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 4
kr 255,00
Kalligrafiska ornament 4
Färg
Storlek
Vaggdekal__Kalligrafiska ornament 5
kr 265,00
Vaggdekal__Kalligrafiska ornament 5
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 6
kr 285,00
Kalligrafiska ornament 6
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 7
kr 230,00
Kalligrafiska ornament 7
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 8
kr 275,00
Kalligrafiska ornament 8
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 9
kr 255,00
Kalligrafiska ornament 9
Färg
Storlek
Kalligrafiska ornament 10
kr 240,00
Kalligrafiska ornament 10
Färg
Storlek

paypalbadge-SE


Man kan betala sin beställning direkt via PayPal.
Vi levererar kostnadsfritt.

Väggdekaler fäster på alla torra och dammfria ytor. Kontrollera dock om väggen är lämplig att sätta upp en väggdekal på innan du gör beställningen. Väggdekaler fäster inte på vissa silikonhaltiga (latex-) färger. Putsväggar lämpar sig bara när ytan inte är alltför grov eller om den är bestruken med emulsionsfärg. Huvudsakligen gäller: Om en tejpbit fäster, fäster också väggdekal. De färger du ser på din bildskärm kan avvika från väggdekal-färgerna. Om du är osäker bör du beställa ett prov.
Vi vill upplysa om att våra väggdekaler inte är handelsvaror utan görs i ordning speciellt för varje enskild kund enligt dennes specifikationer och önskningar avseende form, färg och storlek. Av denna anledning föreligger ingen normal upphävningsrätt för distansbeställningar avseende våra väggdekaler.